Loket nad Ohří

Město a stejnojmenný hrad Loket se nachází v meandru řeky Ohře, která zde obtéká vyvýšené místo připomínající ohnutou paži, odtud pochází i název Loket. Vznik kamenného hradu spadá do 2. poloviny 12. století, což dokládají některé části hradu v románském slohu. Město s hradem bylo důležitým článkem obranného systému koruny české.

Město a hrad Loket má mnoho památek, kdy za zmínku stojí zvláště barokní kostel sv. Václava, který stojí na místě starého gotického, který vyhořel r. 1725. Cenné na kostele jsou hlavně jeho výzdoba a starší plastiky, které byly zachráněny před požárem. Dominantní stavbou na překrásném náměstí je budova radnice v raně barokním slohu, která se nachází na jeho jižním okraji. Byla vystavěna dle návrhu Abrahama Leutnera a dokončena v roce 1696. Dnes je zde městský úřad a knihovna.

Další nádhernou památkou je Sloup Nejsvětější Trojice, který se nachází se uprostřed náměstí mezi dvěma kašnami. Největší podíl na výstavbě má Jan Karel Stülp. Celý monument má trojúhelníkový půdorys, stejně jako sloup, na jehož vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice. Podstavec je zdoben sochami světců a na jeho bocích jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

Součástí hradu Loket je Černá věž, která patřila do areálu tzv. dolního hradu, který střežil přístup do hradu. Zajímavý je vstup do věže, který potvrzuje její obranný charakter, nachází se totiž až v polovině její výšky. Kromě pěkného výhledu je na věži umístěna expozice historických řemesel. Kromě hradní věže je druhou vyhlídkovou stavbou v Lokti tzv. Černá věž. Byla postavena v areálu dolního hradu jako věž strážní. Původně obranná věž hradebního systému města, která je chránila v místě kdysi jediné městské brány. Nacházela se u severní brány sloužící ke vstupu do města.

Amfiteátr Loket, který vznikl ve 40. letech minulého století je zasazen do opravdu romantického a jedinečného prostředí v podhradí hradu Loket. Využívá se k různým koncertům současné hudby a také jako dějiště Loketského kulturního léta. Amfiteátr má kapacitu 1600 sedících diváků. Probíhají zde prakticky každý víkend kulturní akce.

Hotel Nautilus je od Lokte nad Ohří vzdálený pouhých 10km a je tak vhodný pro ubytování návštěvníků města, Amfiteátru, Mistrovství světa MXGP, MX2, Vinobraní atp. Kapacity ubytování ve městě Loket jsou omezené a Hotel Nautilus, který se nachází v nedalekém Chodově nabízí kvalitní ubytování v klidném prostředí za rozumné ceny.