Kladské rašeliny

Přírodní národní rezervace Kladské rašeliny v CHKO Slavkovský les se dělí na pět částí zvaných Tajga, Paterák, Lysina, Husí les a Malé rašeliniště. Kladská rašeliniště jsou ojedinělým souborem horských vrchovištních. Dnes patří od roku 2005 do sítě Evropských významných lokalit.

V rozsáhlých a málo přístupných prostorách Kladských rašelinišť můžete vidět i mnoho různých živočišných druhů. Nejvýznamnějším zjištěným druhem bezobratlých v území je perleťovec severní (Boloria aquilonaris). Nezapomeňme také na savce. Zde můžete narazit například na jelena lesního, jelena siky a prasete divokého (Sus scrofa).

Naučná stezka Kladskými rašelinami je zaměřená na biologii, historii a geologii. A kudy stezka vede? Vede kolem Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga. Na začátku či konci vašeho cestování naučnou stezkou vás jistě upoutají stylové stavby, které stojí na druhé straně silnice, nejslavnější je lovecký zámeček, jehož historie se pojí ke knížeti Schönburg-Waldenburgovi.