Slavkovský les

Slavkovský les je chráněnná krajinná oblast, kterou tvoří rozsáhlé lesy, mokřady a rašeliniště. Díky tomu lze Slavkovský les považovat za vodní rezervoár, který příznivě ovlivňuje vodní režim okolí a tím pádem je velmi důležitý pro lázně. Ve Slavkovském lese se nachází přibližně dvě stě různých léčivých pramenů, kvůli kterým je CHKO Slavkovský les výjimečná - v žádné jiné CHKO prameny nejsou. 

Ve Slavkovském lese roste spousta chráněných rostlin. Najdeme zde například rožec kuřičkolistý, vrbu borůvkovou, nebo arniku horskou, která je ve znaku CHKO. Ve Slavkovském lese můžete také narazit na hnědáska chrastavcového, který se v ČR vyskytuje pouze v Karlovarským kraji. 

Lesem Vás provede čtrnáct naučných stezek, které Vás dovedou k různým pramenům, nebo k přírodním památkám, které se zde nachází. Jedna z nejnavštěvovanějších stezek je naučná stezka na Kladské, která je dva kilometry dlouhá a je vhodná i pro vozíčkáře.Součástí Slavkovského lesa jsou také památky historické. Mezi ně patří například hrad Loket, Bečov nebo klášter v Teplé.