Zámek Kynžvart

Státní zámek Kynžvart se nachází v západních Čechách, jižně od města Lázně Kynžvart, přibližně 20 kilometrů jihovýchodně od Chebu. Zámek byl postaven někdy mezi lety 1585-1597. Čím je zámek Kynžvart znám? Je znám především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense von Metternicha. Klemens Wenzel Nepomuk Lothar byl kníže z Metternich-Winneburgu, vévoda z Portelly, hrabě z Kynžvartu, od roku 1814 kníže byl rakouský šlechtic, politik a diplomat.

Návštěvníky ohromí 25 místností v historických interiérech, uvnitř pak zaujme kabinet kuriozit s několika egyptskými mumiemi. Dvě staroegyptské mumie v dřevěných rakvích s mumií kněze Kenamúna a s mumií kněze Pentahutrese. Jak se tyto staroegyptské památky na Kynžvart vůbec dostaly? To vše se dozvíte na prohlídce Kynžvartského zámku.

Zámek má pochopitelně i krásný areál, který obsahuje rozsáhlý anglický park s mnoha zajímavými místy. Kynžvartský park založil slavný vídeňský dvorní zahradník Riedl v době empírové přestavby zámku. Toto nádherné krajinářské dílo patří mezi největší zámecké parky v České republice. Doporučujeme zde navštívit patrně nejpozoruhodnější památku kynžvartského parku a to je lesní kaple sv. Kříže. Kapli naleznete na lesní pěšině.